Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
www.pgs.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 14 cze 2017 (14:37)

 1. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie prowadzi działalność gospodarując

    samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną

    gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności

    ich wykorzystania.

2. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie pokrywa koszty bieżącej działalności i

    zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami Galerii są przychody

    z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

    przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i

    celowe Organizatora lub z budżetu państwa, środki otrzymane od osób fizycznych

    i prawnych oraz innych źródeł.

3. Działalność Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie jest finansowana z dotacji:

    1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych

        zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu,

    2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

    3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

4. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie może prowadzić działalność gospodarczą

    inną niż kulturalna pod warunkiem przekazywania uzyskanych dochodów na

    statutową działalność Galerii.

5. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie posiada kolekcję dzieł sztuki.

6. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie nie posiada własnej nieruchomości.

7. Państwowa Galeria Sztuki korzysta nieruchomości lokalowej położonej w Sopocie

    przy Placu Zdrojowym 2 na podstawie umowy najmu zawartej z właścicielem tej

    nieruchomości, to jest Gminą Miasta Sopot.


Data publikacji: 14.06.2017 (14:37)Data aktualizacji: 14.06.2017 (14:37)
Osoba publikująca: Anna TrokaOsoba modyfikująca: Anna Troka
Autor: Anna Trokaliczba wejść: 776
09 paź 2023 (14:12)MiroArt Developer»Majątek PGS
14 cze 2017 (14:37)Anna Troka»Majątek PGS

Przejdź do góry strony