Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
www.pgs.pl

1. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie prowadzi działalność gospodarując samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami Galerii są:

  • przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
  • przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe Organizatora lub z budżetu państwa,
  • środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

3. Działalność Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie jest finansowana z dotacji:

  1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu,
  2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

4. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie może prowadzić działalność gospodarczą inną niż kulturalna pod warunkiem przekazywania uzyskanych dochodów na statutową działalność Galerii.

5. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie posiada kolekcję dzieł sztuki.

6. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie nie posiada własnej nieruchomości.

7. Państwowa Galeria Sztuki korzysta nieruchomości lokalowej położonej w Sopocie przy Placu Zdrojowym 2 na podstawie umowy najmu zawartej z właścicielem tej nieruchomości, to jest Gminą Miasta Sopot.


Data publikacji: 14.06.2017 (14:37)Data aktualizacji: 09.10.2023 (14:12)
Osoba publikująca: Anna TrokaOsoba modyfikująca: Anna Troka
Autor: Anna Trokaliczba wejść: 817
09 paź 2023 (14:12)MiroArt Developer»Majątek PGS
14 cze 2017 (14:37)Anna Troka»Majątek PGS

Przejdź do góry strony