Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
www.pgs.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

Państwowa Galeria Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część dokumentów — załączników PDF nie jest dostępna lub nie jest w pełni dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Państwowej Galerii Sztuki, ul. Plac Zdrojowy 2

1. Wejście główne:

 • wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • wejście bezpośrednio z chodnika,
 • drzwi wejściowe otwierane automatycznie,
 • możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem punktu informacyjnego.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się,
 • szerokie schody,
 • winda dostępna dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań:

 • wszelkich informacji udziela pracownik w punkcie informacyjnym w holu głównym.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • brak miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

7. Toaleta:

 • na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 15.04.2020 (12:27)Data aktualizacji: 10.10.2023 (08:30)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca: Anna Troka
Autor: MiroArt Developerliczba wejść: 1065
10 paź 2023 (08:30)MiroArt Developer»Oświadczenie o dostępności
29 sie 2022 (12:24)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności
29 sie 2022 (12:16)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności
29 sie 2022 (12:08)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności
29 sie 2022 (12:00)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności
29 sie 2022 (11:59)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności
29 sie 2022 (11:56)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności
29 sie 2022 (11:08)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności
11 kwi 2022 (09:08)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności
01 kwi 2022 (19:45)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności
15 lut 2022 (14:59)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności
24 cze 2021 (17:58)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności
23 lut 2021 (10:01)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności
22 wrz 2020 (13:27)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności
22 wrz 2020 (13:21)Anna Troka»Oświadczenie o dostępności

Przejdź do góry strony