Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
www.pgs.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 18 sty 2017 (10:48)

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie jest samorządową instytucją kultury utworzoną zarządzeniem nr 6 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany zakresu działania i struktury organizacyjnej CBWA oraz decentralizacji terenowych biur artystycznych (Dz. U. MKiS nr 4, poz. 25). 

Została wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Sopotu pod nr 3.

Państwowa Galeria Sztuki działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późniejszymi zmianami),

- Statutu PGS - nadany uchwałą XXXIX/561/2014 z dnia 5 września 2014 r. 


Data publikacji: 18.01.2017 (10:47)Data aktualizacji: 18.01.2017 (10:48)
Osoba publikująca: Anna TrokaOsoba modyfikująca: Anna Troka
Autor: Anna Trokaliczba wejść: 780
18 sty 2017 (10:57)Anna Troka»Status prawny
18 sty 2017 (10:53)Anna Troka»Status prawny
18 sty 2017 (10:52)Anna Troka»Status prawny
18 sty 2017 (10:48)Anna Troka»Status prawny
18 sty 2017 (10:47)Anna Troka»Status prawny

Przejdź do góry strony